საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ: ზურაბ კუტალეიშვილი. ნაოსნობა საქართველოში. თსუ გამომცემლობა. 1987.

1
0

კიდევ ერთი შესანიშნავი წიგნი საქართველოს ისტორიის შესახებ. ეს ის ისტორიაა, რომლის დავიწყებისთვისაც საბჭოთა კავშირმა დიდი რესურსი დაახარჯა. მართალია, ამ დაკვეთას ისევ ქართველები ასრულებდნენ, მაგრამ ვფიქრობ, სწორედ ეს სძენს ასეთ წიგნებს მნიშვნელობას.

საქართველოს საზღვაო ისტორიის შესახებ მხოლოდ ორი წიგნია, ისიც – წინა საუკუნის 80იანებში შემდეგ გამოქვეყნებული. ერთი ეს წიგნი, რომელსაც აქ გთავაზობთ, და მეორე – თამაზ ბერიძის “ზღვაოსნობა ძველ საქართველოში” (http://blogmedia.ge/%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%AB%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94/). ვფიქრობ, რომ ორივე წიგნის გამოქვეყნება საბჭოთა რეჟიმის შესუსტებამ აქცია შესაძლებლად. თუმცა, სამწუხაროდ, რეჟიმის შესუსტებამ რეჟიმის მიერ დანერგილ უმსჯელობებს ვერაფერი უქნა.

მხოლოდ ორი წიგნი საბჭოთა კავშირის სპეცსამსახურების მიერ კონსტრუირებული უმჯელობებიდან ვერ დაგვაღწევინებს თავს. თუმცა, ვფიქრობ, ისინი, უკვე ციფრული სახით, კარგი ბარიერია იმ ინწილიგენტისთვის, რომელიც აპირებს ცარიელი მსჯელობის დაწყებას სიტყვებით: “იცით, ზღვა და ზღვარი ერთი ფუძის სიტყვებია და აბა როგორ გვექნებოდა საზღვაო კულტურა საქართველოში”, ანდა, “ქართველები სახლებს ფანჯრებს ზღვისკენ არ უკეთებენ, და აბა რა ზღვაოსნობაზეა ლაპარაკი”…

წიგნის ჩამოტვირთვა შეგიძლიათ ამ ბმულიდან:

https://www.academia.edu/35075389/%E1%83%96%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%91_%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98._%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98._%E1%83%97%E1%83%A1%E1%83%A3_%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90._1987.pdf

Share this Post!
0 Comment