განათლება და აღზრდა მიშელ დე მონტენის მიხედვით – თანამედროვეობა და მომავალი წარსულიდან

20 ნახვა 71 გულწრფელი, მაგრამ არამეცნიერული ფიქრების ძვირფასი და მდიდარი სკივრი – ასე შევაფასებდი მიშელ დე მონტენის „ესეებს“, რომელიც ფრანგმა დიდგვაროვანმა დიდი პოლიტიკური კარიერის დროზე ადრე დასრულების შემდეგ საკუთარ სიმაგრეში დავანებულმა შექმნა. ამ ნაშრომით მონტენმა სათავე დაუდო ესეების წერით [...]

იმედიანობიდან უიმედოობისკენ

00 ნახვა 88 იმედი იმდენადაა გამჯდარი ჩვენს არსებობაში და კულტურაში და იმდენად დადებითად აღიქმება, რომ ფაქტობრივად პირდაპირ ღვთის მადლად მიიჩნევა. ასოცირდება ბედნიერებასთან, სიხარულთან, სიყვარულთან, სიცოცხლესთან და ყველაფერ კარგთან. იმედიანი ადამიანი სოციალურადაც საკმაოდ სასურველი და მისაღებია, ხოლო უიმედოობა თავისთავშივე გულისხმობს [...]

სხვა „გლახაკი და ქილა ერბო“

30 ნახვა 159 „ ერთი გლახაკი კაცი მივიდოდა გზასა ზედა და ერთი ქილა ერბო ჰპოვა. აიღო ქილა, საკიდარში ჯოხი გაუყარა და მხარზე შეიდვა. დაიწყო გზა-გზა სვლა და გულთა ამასა უბნობდა: – აწ გამდიდრება მოინდომა ღმერთმან ჩემი. ჩავალ ქალაქად და [...]

ცნობიერების შრეები და ტექნიკები – რას შეიძლება ნიშნავდეს „შეიცან თავი შენი“

30 ნახვა 482 პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ამ ნააზრევში არაფერია მტკიცედ მეცნიერული, რამდენადაც იგი უმეტესაც ეფუძნება მხოლოდ შეგრძნებებზე და ცნობიერებაზე დაკვირვებას. არც ამ ნააზრევის განზოგადება იქნება გამართლებული, რადგანაც იგი წარმოადგენს ცნობიერებაში და ჩვენს შიგნით მიმდინარე იმ პროცესებზე დაკვირვებას, [...]

Showing all 4 results