გიგი თევზაძე. საქართველოში შინამეურნეობაზე მგლის თავდასხმები და ადამიანი-მგლის ურთიერთობის პრობლემა. ეთნოეკოლოგიური განხილვა.

1
0

Share this Post!
0 Comment