რეფლექსია და გამოცდილებით სწავლა

20 ნახვა 309 გამოცდილებით სწავლა სწავლების ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მეთოდია. ეს წინადადება თავისთავად უკვე გულისხმობს იმას, რომ სწავლების სხვა წარმატებული მეთოდებიც არსებობს. ზოგადად, იმის გააზრება, რომ სწავლება ბევრ სხვადასხვა მეთოდს შეიძლება ეფუძნებოდეს, ძალიან მნიშვნელოვანია და თავისთავად უკვე დიდი წარმატებაც. [...]

ნინი ჭაჭია. ისინი დიდხანს და ბედნიერად ცხოვრობდნენ. 02.05.2018

40 ნახვა 483 ისინი დიდხანს და ბედნიერად ცხოვრობდნენ… უკვე გვიანია, დახუჭე ეხლა თვალები და დაიძინე ჩემო სიხარულო… დედა… ბედნიერება რა არის? შენ ბედნიერი ხარ? დიდხანს რამდენია? სულ? სულ ცხოვრობდენენ? …. შენ ხარ ჩემი ბედნიერება. ბედნიერება არის ცხოვრების არსი, ენერგია [...]

Showing all 2 results