რეფლექსია და გამოცდილებით სწავლა

20 ნახვა 309 გამოცდილებით სწავლა სწავლების ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მეთოდია. ეს წინადადება თავისთავად უკვე გულისხმობს იმას, რომ სწავლების სხვა წარმატებული მეთოდებიც არსებობს. ზოგადად, იმის გააზრება, რომ სწავლება ბევრ სხვადასხვა მეთოდს შეიძლება ეფუძნებოდეს, ძალიან მნიშვნელოვანია და თავისთავად უკვე დიდი წარმატებაც. [...]

Showing the single result